Finesa®,  účetní a SW kancelář

      FINESA®
profesionální  účetní  servis
Elekronická podání   Finanční správa   Rejstříky
Státní správa a samospráva   Banky   Zdravotní pojišťovny
Copyright © 2013  FINESA ®   ·  All Rights reserved   ·                                         kontakt                                                                 na úvod
"); } ?>
Daňová evidence   Účetnictví pro podnikatele   Učetnictví pro neziskovky
Daňová přiznání   Personalistika a mzdy   Ekonomické poradenství
Účetní poradenství   Účetní software   Finesa   Účto
Informace k datovým schránkám
Přihlášení klienta
______________________________________________________
  ČNB - kurzy devizového trhu
  EU - kurzy InforEuro
ÚČETNICTVÍ  PRO  NEZISKOVKY
UŽITEČNÉ ODKAZY
  SLUŽBY
Týká se občanských sdružení, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů, církevních právnických osob.

Účetnictví neziskových organizací má svoje specifické požadavky, které není vždy jednoduché splnit. Nabízíme Vám v tomto sm
ěru účinnou pomoc.

To znamená, že krom
ě zaúčtování dokladů, vedení zákonem stanovených knih a evidencí, zpracování DPH i ostatních daní, Vám zajistíme:


-  oddělení hlavní a hospodářské činnosti,
-  odd
ělené vedení projektů,
-  sledování financování i kofinancování projektů,
-  sledování čerpání projektových rozpočtů,
-  reporty k monitorovacím zprávám,
-  vyúčtování grantů a dotací,
-  spolupráci s auditory,
-  spolupráci s da
ňovými poradci,
-  zastupování při kontrolách.